تبلیغات
جنگجویان تاریکی - نینجا و زهرهای مهلك
..:: نین جوتسو هنریست به لطافت گل ، به سختی فولاد و به تندی رعد ::..

نینجا و زهرهای مهلك

شنبه 25 اردیبهشت 1389 11:19 ق.ظ

نویسنده : محمد نصیر

نینجا و زهرهای مهلك


نینجاها سواركاران ماهری بودند و گرچه اشخاص دیگری غیر اشراف و جنگجویان مجاز هب سواركاری نبودند اما گاهی ضروری بود كه نینجا برای گریز از مهلكه بر پشت اسب بنشیند وهنگامی كه او سوار بر اسب میشد دیگر هیچكس به گردش هم نمی رسید . از همه اینها گذشته مهارت نینجا در طبابت او را پزشك خودش كرده بود.او می توانست اثر نیش حشرات.گیاهان سمی.نامنظمی كار رودها وناراحتی های عمومی را گاهی كه دچار ان می شد خود معالجه كند یا حداقل ان را تسكین دهد.او زخمهایی را كه احتمال عفونت داشت با قرار دادن نوعی كپك خاص كه به صورت ضماد تهیه می شد مستقیما در محل زخم درمان میكرد. حتی دیده میشد كه نینجاها در مواردی كه خطر دستگیری یا احتمال مرگ بر اثر عفونت زخم وجو داشته است اقدام به قطع اعضای بدن خود كرده اند . می توان گفت تقریبا هیچ نینجایی نبود كه از دانش علمی تركیب و استفاده از زهرهای مهلك بی اطلاع باشد.اگاهی قابل ملاحظه نینجا در مورد اناتومی و فیزیولوژی بدن انسان امكان تجزیه و تحلیل زهرها و اثر ناتوان كننده انها را در زمانی كه زهرها برای دشمن مورد استفاده قرار میگرفت فراهم میكرد.هر یك از مسلك های نین جوتسو شیوه های تهیه زهر مخصوص به خود داشتند و می توانستند زهرهای بسیار مؤثر و مهلكی را تهیه كنند.به خصوص ان دسته از زهرها كه از كبد یا دیگر اجزای حیواناتی نظیر وزغ.خرس.عنكبوت.زنبور.مار یا مارمولك گرفته می شد بسار كشنده بود.این زهرها چه نان چه به میزان مناسبی مخلوط و در چای.برنج.شراب.یا دیگر مواد خوراكی ریخته میشد اثر مهلك خود را بسیار سریع نشان میداد . بعضی از نینجاها از این هم فراتر رفته و می توانستند بادبزنی دستی را به مادهای زهر الود كه در عین حال بوی خوشی داشت اغشته كنند و وقتی این بادبزن مورد استفاده قرار میگرفت بخار زهر به سهولت از كسی را ك ه از ان استفاده می كرد از پا در می اورد.البته زهرها به منظور به دام انداختن نینجابر ضد او هم مورد استفاده قرار می گرفت . ذخایر اب و مواد غذایی به دفعات تهیه و بر سر راه نینجا قرار داده می شد تا او انها را بیابد و مورد استفاده قرار دهد به همین جهت همه نینجاها به میزان زیادی با درمانهای ضد زهر اشنا بودند. نینجا در طی مطالعات خود در زمینه روان شناسی بررسی همه جانبه ای را درباره رفتار جنسی دشمنان اینده خود انجام می داد و در میافت كه انسان به كرات در لحظات عشق ورزی خود ضعف قوه قضاوت و هوشاری خود را به نحوی كاملا مغایر از بقیه اوقات عمر خویش به نمایش می گذارد . این خصیصه در همه كس به ویژه اربابان جنگی كه در همه زمینه ها افراط میكردند نمایان بود .مثلا انان از مصاحبت با زنان متعدد خشنود میشدند و به همین دلیل در زمانی كه مشخص میشد به كس از اربابان جنگی نمی توان با شیوه های معمولی نزدیك ش د نینجایی را برای این شخص مورد نظر میگرفتند كه به احتمال زیاد از میان نینجاهای زن و یكی از رقاصان ماهر و زیبا روی ارباب بود.برای این كار نهایتا از این نینجا تقاض ا می شد در قلعه ارباب به رقص بپردازد .زیبایی وی باید به حدی باشد كه ارباب در برابر او نتواند مقاومت كند و از او بخاهد به خوابگاهش بیاید.به دنبال ان برای نینجای زن كار اسانی بود كه در حین رابطه جنسی شبانه با زهری مناسب ارباب را مسموم كند و به قتل برساند.

منبع: http://ninja-007.mihanblog.com


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

Online User Online User