تبلیغات
جنگجویان تاریکی - احترامات والقاب رزمی نین جوتسو
..:: نین جوتسو هنریست به لطافت گل ، به سختی فولاد و به تندی رعد ::..

احترامات والقاب رزمی نین جوتسو

پنجشنبه 13 خرداد 1389 10:35 ق.ظ

نویسنده : محمد نصیر


احترامات والقاب رزمی نین جوتسو

یكی از عوامل مهم تمدن هر ملتی به تربیت اجتماعی و میزان توجه مردم آن كشور به اصول صحیح معاشرت و رعایت حقوق دیگران ارتباط دارد. شرایط زمان و مكان در چگونگی قواعد اخلاقی تاثیر دارند. هر كشوری دارای آداب ورسوم خاصی است....

 

 


هر كشوری دارای آداب ورسوم خاصی است كه زائیده شرایط زندگی مردم آن است ولی به طوركلی دربین همه ملت ها اصول كلی اخلاقی مشتركی وجود دارد كه باید آن را رعایت نمود.

درهرفرهنگی درمورد سنت واحترام تعاریف بسیاری آمده است و دراجرای آن ازشیوه های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. در فرهنگ آسیائی آمده است بزرگان پیران استادان و هنرمندان از جایگاه خاصی برخوردار هستند و باید دربرابر آنان نهایت تواضع را بجا آورد.تواضع واحترام تكنیكی است برای ارتباط و ابراز علاقه نسبت به فرد مقابل (درهركجاكه احترام بگذاریداحترام خواهید دید.) دست دادن به یكدیگر- تعظیم كردن –با دستان علامتی رادرست كردن – جمله را زیرلب زمزمه كردن – زانوزدن – گردن را خم كردن – دو زانو نشستن – سررا به پایین انداختن – به صورت نگاه نكردن – اینگونه رفتار و حركات درهنرهای رزمی نین جوتسو مرسوم است و روزانه هنرجویان مربیان ، سنپای ها و( اوچی دی شی) های نینجا در دوجوهای تمرین این حركات را به دفعات انجام می دهند.

Shi-kinhara-mitsu dai- ko-myo

این عبارت را نمی توان بطوردقیق به فارسی ترجمه كردچون پراز احساسات و تركیبات عاطفی است. اما یك نوع برداشت ازاین عبارت این است:

( یك لحظه اثر متقابل بین مغز وروح می تواند راهی باشد برای روشن فكركردن )،(روشن فكركردن به معنای هماهنگی بین روح ومغز است كه باید آن را دردرون خودكشف كرد.)


هنگام ورود مربی به كلاس آموزشی هنرجویان پس از احترامات رسمی اولیه این جمله ها راتكرار كنند.

قبل از تمرین O-NE-GAI- SHI-MAS-به معنای : لطفا مرایاری وهدایت كنید.

بعداز تمرین DO-MOA-RI-GA-TOGO-ZAI-MAS- به معنای : بسیار سپاسگزارم

تمرینات اصلی درهنرهای رزمی نین جوتسو :

ماهیت رشته ورزشی بستگی به نوع تمرینات وشگردهای كاربردی درآن هنراست .اهمیت دادن به بعضی ازتكنیكهاكه باعث افزایش اعتمادبنفس، سرعت، تعادل، انعطاف بدنی ، آرامش درونی میشود موجب میگردد.تا فرد اجرا كننده تمرینات هنرهای رزمی نین جوتسو شخص بخصوصی درآید .او می تواند بسیارخطرناك بوده ویا بسیارآرام و بی آزار باشد.

تعادل : دریك تعادل ضعیف ونادرست مشكلات بر شمارده شده زیر برای شما بوجود می آید.

1- كنترل ضعیفی روی اجرای فنون خواهید داشت

2- قدرت شما درموقع حمله كمتر خواهد شد. لازمه قدرت خوب یك تعادل خوب است

3- دراجرای بعضی از تكنیكهای پرشی درهنگام فرود مشكل می توانید استقرار مناسب راپیدا كنید وتعادل بدن خراب میشود.

4- حركات سریعتر وسبك تر را نمی توانید كامل كنید.

5- همیشه از برهم خوردن تعادل خودتان رنج می برید وهرگز درحمله جدی ریسك نمی كنید.

6- ضربات شما درمبارزه به نقاطی كه قصد دارید اصابت نخواهند كرد. ودقت تمركزدراجرای تكنیك را

از دست می دهید.

7- همیشه از ارتفاع وبلندی می ترسید. سرگیجه و حالت بسیار بعدی دروجودتان بوجود می آید

8- روی اجسام باریك ولغزنده نمی توانید با اعتماد بنفس حركت كرده مانور كنید.

تمرینات اصلی دراین هنر به فعالیتهای روزمره زندگی نیزبستگی داردچراكه مادراین هنرمعتقدیم كه باید بعضی ازتمرینات درحال اجرای كارهای روزمره خودمان صورت بپذیردتا بتوان تعادل،‌سرعت وانعطاف را سریعتر وكاملتر درك كرد وفرا گرفت .

تمرینات اصلی هر نینجا درحقیقت تمرین بر روی ندانسته ها ونقاط ضعف اوست چراكه پی بردن و اهمیت دادن به ضعف ها خود تمرینی برای بهتر شناختن خویش است .

مشکل ترین روش در امر آموزش وتعلیم هنرهای رزمی نین جوتسو (نینجا) القا ، ایمان و اعتقاد نسبت به جوانب معنوی این هنر رزمی می باشد. جوانان امروز و علاقمندان سبکهای رزمی بیشتر به نتایج فوری و رسیدن به شیوه های مبارزه وکسب مهارت در درگیریهای خیابانی علاقمندن واهمیت کمتری برای سنت و اخلاق که اصل و اساس هنرهای رزمی است متاسفانه قائل میشوند

القاب هنرهای رزمی نین جوتسو آب خالص است و به اعماق زمین نفوذ میكنند. به محض آنكه به خود اعتماد كنید ، خواهید دانست چگونه زندگی كنید. استعداد در فضای آرام رشد میكند و شخصیت در جریان زندگی انسانی .

نیتی كه فاش كرده ای دیگر مال تو نیست همرزم 0 تنها فاصله شما تا موفقیت شهامتی برای بردن است . همرزم : شادمانی هنگامی روی می دهد كه تو با زندگی ات هماهنگ یک رنگ باشی

لقب هنرجویان نینجا در هنرهای رزمی نین جوتسو هنرجوی مبتدی شوشین شاه shoshinsha

هنرجوی رسمی (سازمان یافته) اوچی دی شی uchi deshi

هنرجوی بالای دوسال كاركرده كوهای kohai

هنرجوی ارشدبالای 4سال كاركرده سن پای senpai

كمك مربی ومربی (دان 2) سن سی sensei

معلم جوان (دان 3 ) شی دوشی هو ho shidoshi

مربی باتجربه دان 4 شی دوشی shidoshi

ارشد مربیان دان 6 الی به بالا شیهان shehn مسئول بوجینكان دوجو كانچو Kancho بنیانگذار سبک بالاترین درجه رزمی در سبك سوك soke قابل ذكر است درهنرهای رزمی نین جوتسو(نینجا) 10 كیو و 15 دان وجود دارد. درجات و رتبه ها درنین جوتسو تنها با یک آرم واحد نشان داده میشود که در هردرجه ورتبه ای علامت ستاره به کنار آن اضافه میشود وتنها رنگ ستارهها و رنگ خود آرم در آن تعغیر می کند پیروان وهنرجویان این هنر را نینجا می نامند.حركت پنهانی و نامرئی شدن به هیچ وجه تنها هنر یك نینجا نبوده ونیست بلكه فراتر از آن ، مهارتهای بسیار متعدد ودشوار دیگری نیز هست همچون ، شنای بی صدا درآب ، استفاده از ابزارهای چند منظور رزمی ، مبارزه با چندین نفر، نفوذ به جاهایی كه هرگز به فكر كسی رسوخ نمیكند ، جهت یابی درشب وشرایط بدآب وهوایی ، طب سوزنی ،سم سازی و شناخت انواع علوم روانی شناختی و انواع فنونهای رزمی چیریكی جنگهای نامنظم وهنر زیبای آكروبات ، كسب اطلاعات ازدشمن ، تیرندازی وپرتاب انواع سلاحها از جمله فعالیتها ومهارتهای یك نینجا می باشد.

تنوع وگستردگی حركات هنرهای رزمی نینجوتسو به یك نینجا كمك می كند تا به یك بلوغ حركتی ، عصبی وفكری برسد.

یك نینجا واقعی با قلبی قوی وذهنی باز وبا ایمان واعتقاد به نین جوتسو راه جوانمردی را دنبال میكند .

نین جوتسو هنری اصیل متنوع ، عمیق ومخوف است كه ریشه در تاریخ رزم وجنگ های واقعی ومخفی دارد و درواقع صندوقچه ای از فنون نظامی وچریكی جنگ های پی درپی ژاپن باستان می باشد.منبع:ninja.irدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 خرداد 1389 10:37 ق.ظرتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

Online User Online User