تبلیغات
جنگجویان تاریکی - اساتید بزرگ نینجا............
..:: نین جوتسو هنریست به لطافت گل ، به سختی فولاد و به تندی رعد ::..

اساتید بزرگ نینجا............

پنجشنبه 20 خرداد 1389 10:37 ب.ظ

نویسنده : محمد نصیر
هنری زیبا با شیوه های تكنیكی و یك هنر كهن و سری كه سلایان متمادی با اعمال خارق العاده خود دنیای هنر رزمی را مات و مبهوت ساخته است . نین جوتسو فقط تكنیكهای جنگی نیست بلكه قسمتی از روان شناسی هنر رزمی نیز هست . نین جوتسو هنری است به لطافت گل به سختی فولاد و به تندی رعد و بامعروفترین خانواده نینجاها = هاتوری – موموچی و فوجی بایاشی بودند .

اسامی متولیان این هنر كه در ترویج وشناخت این ورزش تلاش بسیاركرده اند .كوموری ماتومون: استاد تغییر قیافه ،نینجایی بود كه در تغییر قیافه استاد بود .وی از نینجاهای ساجی گوروبی بود معروف به کوتاه قدها .نینجاها با تغییر قیافه خود را به شكل افراد زیر درمی آورند :

1) جنگجویان 2-كشاورزان 3-هنرمندان 4-هنرپیشه های تئاتر 5- بازرگانان 6- روحانیون

7-كاهنها و یا راهبه ها . یكی دیگر از استادان تغییر قیافه ( یامادایمون ) بود.

با چنان سرعت و به چنان صور گوناگون تغییر قیافه میدهد كه اگر از میان جمعیت انبوهی عبورمیكرد تا پیش ازخارج شدن ازجمعیت خود را به بیش از شش قیافه مختاف درآورده بود.

كاسومی روتسوكه : نینجایی كه بعلت حقه ها و ترفندهای زیركانه اش معروف بود .

نیسموتسوگه كیزارو :استاد تكنیكهای پرش بود . چنان عالی و بلند می پرید كه بی اغراق كسانیكه موفق به دیدن پرشهای او می شدند تصور میكردند كه او پرواز میكند .

هاجیسوكه تسو:مهارت در كندن و حفاری زمین به هنگام فرار شهرت بسزایی یافته بود. می گویند او چنان سریع زمین راحفرمیكرد كه موش كور هم نمیتوانست با اورقابت كند. (یکی از روشهای ایتون نوجوتسو)

ساروتوبی ساسوكه :نینجایی كه نامش به معنی پرش میمون بود و بخاطر مهارتهای آكروباتیك میمون وار خودوقدرت وخشونتی كه در جنگهای تن به تن داشت زبان زد همه بود. اودارای انعطاف بدنی زیادی بود كه باعث میشداعمال خارق العاده ای چون دویدن ،پریدن وبالارفتن ازدرخت را به نمایش بگذارد .

یكی از جنبه های مهم اعمال نینجا كیفیت وفاداری و چگونگی تصمیماتش در خدمتگذاری به استاد ، رهبر و مریدشان بود.نینجاها اغلب شكست ناپذیربودند واگر اتفاقی می افتاد كه باعث لو رفتنشان می شد خود به زندگیشان خاتمه می دادند .

هاتوری هانزو یكی از نینجا بسیار باهوش بود وی جونین معروف بود كه در كار پرتاب نیزه مهارت زیادی داشت . وی یکی از صدها استادکاربرد انواع سلاحهای نین جوتسو بود.

قانونی كه موفقیت هاتوری هانزو را در تمام عملیاتش تضمین می كرد این بود

( برای فریب دشمن نخست اطرافیان خود را فریب بده )

امروزه متاسفانه این روش در بین مربیان غیر فنی ورزشهای رزمی متداول شده است .

كریگاكوره سایرو :میتوان او را نینجای بی احتیاط نامیدزیرا اشتباه ساده باعث به دام انداختن اوشد .

كاسومی دانجو : یكی از استادان نیرنگ و حیله بود كه به حقه ای كه به كپناچی رهبر نینجاهای ادا زد توانست با ضربه سختی كه به گردن او وارد كرد وی را از پا درآورد .

یوكینونه كیناچی :مهارت در پرتاب سوزنهای سمی از دهان . شینوبی فوکی باری جوتسو

نینجای كوتوله برای انجام ماموریت ها خاص وی حدود یك متر قد داشت و تعلیم دیده بود كه در اجرای عملیات در محیطهای تنگ و محدود ساعتها بسر ببرد .

سامپو جنزای :نینجای ماهر و كاردان بود كه توانست با زیركی خود زهر مهلكی را كه در چای و نان قندی او ریخته بودند تشخیص دهد و از مرگ حتمی نجات پیدا كند .

كائی جوزو:نینجایی كه نگران كشته شدن به دست نینجاهای توكوگاوا بود و با نقشه ای ماهرانه كه با دوست قدیمیش توفی طرح ریزی كرده بود توانست مرگ قلابی را به نمایش بگذارد .

٭ساجی گوروبی :نینجایی كه در گذشتن از آب با وسایل شناور مهارت زیادی داشت و بوسیله دستگاههای شناورعجیب خودبه نام میزوگوموتوانست ازآن ساحل خطرناك عبوركندوبه پایگاه خود برسد.

عده ای از نینجاها كه آموزش راهزنی دریایی دیده بودند . فوماكاتیین بودند فوماكوتارو یكی از رهبران آنها در ضربه زدن به تاسیسات توكوگاوا بود .

٭كوزوكه مورینائو :جنگجوی نیرومندی كه برای به دست آوردن اثر كلاسیك چینی از هیچ تلاشی دریغ نكرده بود ودر آخر بعلت عجله ای كه در گرفتن دست نوشته بدون هیچ توضیحی از نینجای خود كرد تمام دست نوشته در زیر نور آفتاب محو شده و از بین رفت .

٭اداجاجیرو :یكی از نینجاهای كوزوكه بودو نینجایی جوان ، خوش سیما و نوازنده ماهر كه با نزدیك كردن خود به راهب بزرگ و به قتل رساندن او توانست دست نوشته سحرآمیز را بدست آورد .

٭كوسونواكی ماساشیگه :یكی از فرماندهان نظامی كه از هوش سرشاری برخوردار بود كه افراد نینجای زیادی را براساس آرایش تاكتیكی خود آموزش می داد كه باعث موفقیت او در نبرها میشد .

توسالای :یكی از نینجاهای مشهور 480ساله پیش كه بعلت بی احتیاطی كه كرد دستگیر شد به طرز فجیحی به قتل رسید.به دستورارباب كووانا پوست بدنش را ذره ذره کندن .

تویسوكاجیرو :فرزند توتساكای كه واقعه مرگ پدرش را فراموش نكرده بود و سوگند خورده بود انتقام بگیرد و حیثیت خانواده و مسلك نینجایی خود را اعاده كند .

٭كاتوتانزو:نینجایی كه توانست طلسم قلعه سووا را بشكند و با استفاده از پنج نینجای دیگر كه در خندق خود را معلق كرده بودند توانست قلعه را تصاحب كنند .

٭یاماگوچی یمون :یكی ازنینجاهای وفادارساجی گوروبی بود كه توسط جنگجویان بیگنوا دستگیر وسپس كشته شد. وی از نینجاهای وفداری بود که برای هر نوع ماموریت داوطلبان از خود گذشتگی داشت . وی یکی از اسطوره های عملیاتی این هنر بشمار میرود.

٭هوریكاواگنزو:یكی از بهترین نینجاهای كوزوكه بود اما متاسفانه در تونلی كه برای رسیدن به دستنوشت حفر كرده بود توسط یك گروه از راهبان كه از راهب بزرگ دستور میگرفتند با هدایت دود به داخل او را دچار خفگی كردند و از پای درآوردند .

٭ تاكی گوچی یاسوكه : نینجا دو جانبه بود كه برای كشتن كریگاكوره فرستاده شده بود .

٭ فیودو:یكی از خانواده های نینجا كه در پرتاب شوریكن ( ستاره ) مهارت داشت كه مسئول توسعه شیوه های متعدد و موثر كاربرد این سلاح مخرب و رمزی بود .

٭ توشیت سوگو تا كاما تسو: استاد بزرگ هنرهای رزمی نین جوتسو پدر او کبریت ساز بود .تاکاماتسو مردی بسیار باهوش وشجاع بودوی لقب سوک ((Soke را به شاگردخود ماساکی هاتسومی بین سالهای 1960 تا 1970 اهداکرد. تاکاماتسو خدمات فراوانی برای زنده ماند نین جوتسو به ننیجاهای سراسر دنیا کرد. نام وی درنامودا-کاکه بوجینکان دوجوی توگاکورو نوشته شده است.

٭دکتر ماساکی هاتسومی : مسئول بوجین کان توگاکیورریو نینجوتسو (هنبو) شهر نواد ژاپن می باشد وی پیش ازپنجاه سال از عمر خود را جهت معرفی ،توسعه ، اموزش این هنر وزین گذرانده است.وی چندین کتب وفیلمهای آموزشی دراین امربسیارمهم به چاب رسانیده است

جمله ای ازسوک : هنر رزمی نین جوتسو حقیقت هنری است برای بهتر زندگی كردن و بهتر بودن نینجوتسو یك هنر آزاد است كه مسئولیت پذیری را می طلبد.

معلم من نوه (شین ریوكن ماسامی تسوتو (Shin ryuken Masami tsutodo) سی و دویمن سوك (توگاكیور ریو) بود. ما پشتوانه ای از 8 قرن تاریخ و سنت را دارا می باشیم كه به موسس این سیستم دامی سوكی شینا ( Daisuke Nishina) از اهالی دهكده (توگاكیور) باز می گردد. پس از شكست از سپاهیان هایك (Heike) ، دای سوگ اززادگاهش درناگانو متواری شد ودرمنطقه دورافتاده ایگا سكونت گزید. در آنجا او نام دای سوك توگاكیو را برگزید و بعدها اعتبار تاسیس سیستم (توگاكیور ریو) ی نینجوتسو، بدو اختصاص یافت. شجره اساتید این سبك به شرح ذیل می باشد:

1-دایسوكه توگاكوره 2-شیما كوسانتا میناموتونو كانسادا 3-گورو توگاكوره

4-كوسانتا توگاكوره 5-كیسانتا كوگا 6-كیسانتا كوگا 7-توموهارو كانكو

8- ریوههو توگاكور 9-گاكون توگاكوره 10- كوسكی كیدو11-تنریو ایگا 12- ریهی یوئنو (Ueno) 13-سنری یوئنو 14- مانجیرو یوئنو 15- سابورو ایزوكا 16-گورو ساوادا 17- ایپی اوزارو 18-هاچیرو كیماتا 19- هیزائمون كاتائوكا 20-یوگنتا موری 21-گوبی تودا 22-سیئون كوبه 23-كوبی موموچی 24- تنزن تباری 25- سیریو نوبوتسونا تودا 26- فودو نوبوچیكا تودا 27-كانگورو نوبویاسوتودا 28-ایسابو رونوبوماسا تودا 29-شینبی ماساچیكا تودا 30-شینگورو ماسایوشی تودا31-دایگورو چیكاهیده تودا 32-دایسابورو چیكاشیگه تودا 33- شینریوكن ماسامیتسو تودا 34-توشیتسو گو تاكاماتسو 35-ماساكی هاتسومی

در حالیكه برخی اعتقاد دارند كه اسرار نینجوتسو بتدریج و با رشد توكوگاوا شوگارنیت (Tokugava shogunate) در طول قرن هفدهم از میان رفته است و یا در زیر آوارهای جنگ جهانی دوم مدفون گردیده، استاد من می دانست كه حقایق و رموز هنر شنوبی همواره زنده خواهند ماند. ارزش و اهمیت خرد و حكمت معلم استاد من و معلمین و اساتید آنها را می توان در تلاش و كوشش (توشیت سوگو تاكاماتسو) Toshitsugu Atakamatsu-s فقید در ارائه عصاره و ماهیت واقعی نینجوتسو، مشاهده نمود. جوهره اصلی كلیه هنرهای رزمی و استراتژی های نظامی در واقع حفاظت از خود و پیشگیری از خطر می باشد. نینجوتسو چكیده ای است از كلیه ایده ها و مفاهیم عینی حفاظت از خود كه از طریق تمرینات رزمی میسر میگردد، بدین صورت كه هنر نینجا نه تنها با پرورش و حفاظت فیزیكی بلكه با تزكیه روحی نیز سر و كار دارد. روش نینجا در واقع تحمل، مقاومت و دوام آوردن و فائق آمدن بر همه چیزها و مواردی است كه باعث فنا و نابودی شخص میگردد.

استادان نین جوتسو (چینی )

افراد خردمند و با فراستی همچون گامون (Gamon) ، گاریو (Garyu) ، كائین (Kain) و ان ریو (unryu) و نظامیان و ژنرال های چینی مانند چوگیوكو (ChoGyokko) ای كاای (Ikai) و چوبوشو (choBusho) ،حكمت و دانشی را كه بری قرون متمادی در سرزمین مادری شان گسترش و توسعه یافته بود با خود به سرزمین ژاپن انتقال دادند.

استراتژی های نظامی، فلسفه های دینی.‌فرهنگ و سنت، روش های درمان و پزشكی و در مجموع چشم انداز وسیعی از حكمت و دانشی كه تركیبی از حكمت چینی با فرهنگ هندی، تبتی،‌شرق اروپایی و جنوب شرقی آسیا بود.ارمغان چینی ها به مریدان.- تازه یافته – آنها در ژاپن بود. اسلاف و پیشین یان نینجا، در نقاطی بدور از قصرهای امپراطور ها، زندگی صوفیانه و پر رمز و رازی را در طبیعت می گذراندن، و این در حالی بود كه افراد جامعه با ساختاری طبقاتی و به شیوه ای كاملا متفاوت اداره و به شدت كنترل می گردید.هنری زیبا با شیوه های تكنیكی و یك هنر كهن و سری كه سلایان متمادی با اعمال خارق العاده خود دنیای هنر رزمی را مات و مبهوت ساخته است . نین جوتسو فقط تكنیكهای جنگی نیست بلكه قسمتی از روان شناسی هنر رزمی نیز هست . نین جوتسو هنری است به لطافت گل به سختی فولاد و به تندی رعد و بامعروفترین خانواده نینجاها = هاتوری – موموچی و فوجی بایاشی بودند .

اسامی متولیان این هنر كه در ترویج وشناخت این ورزش تلاش بسیاركرده اند .كوموری ماتومون: استاد تغییر قیافه ،نینجایی بود كه در تغییر قیافه استاد بود .وی از نینجاهای ساجی گوروبی بود معروف به کوتاه قدها .نینجاها با تغییر قیافه خود را به شكل افراد زیر درمی آورند :

1) جنگجویان 2-كشاورزان 3-هنرمندان 4-هنرپیشه های تئاتر 5- بازرگانان 6- روحانیون

7-كاهنها و یا راهبه ها . یكی دیگر از استادان تغییر قیافه ( یامادایمون ) بود.

با چنان سرعت و به چنان صور گوناگون تغییر قیافه میدهد كه اگر از میان جمعیت انبوهی عبورمیكرد تا پیش ازخارج شدن ازجمعیت خود را به بیش از شش قیافه مختاف درآورده بود.

كاسومی روتسوكه : نینجایی كه بعلت حقه ها و ترفندهای زیركانه اش معروف بود .

نیسموتسوگه كیزارو :استاد تكنیكهای پرش بود . چنان عالی و بلند می پرید كه بی اغراق كسانیكه موفق به دیدن پرشهای او می شدند تصور میكردند كه او پرواز میكند .

هاجیسوكه تسو:مهارت در كندن و حفاری زمین به هنگام فرار شهرت بسزایی یافته بود. می گویند او چنان سریع زمین راحفرمیكرد كه موش كور هم نمیتوانست با اورقابت كند. (یکی از روشهای ایتون نوجوتسو)

ساروتوبی ساسوكه :نینجایی كه نامش به معنی پرش میمون بود و بخاطر مهارتهای آكروباتیك میمون وار خودوقدرت وخشونتی كه در جنگهای تن به تن داشت زبان زد همه بود. اودارای انعطاف بدنی زیادی بود كه باعث میشداعمال خارق العاده ای چون دویدن ،پریدن وبالارفتن ازدرخت را به نمایش بگذارد .

یكی از جنبه های مهم اعمال نینجا كیفیت وفاداری و چگونگی تصمیماتش در خدمتگذاری به استاد ، رهبر و مریدشان بود.نینجاها اغلب شكست ناپذیربودند واگر اتفاقی می افتاد كه باعث لو رفتنشان می شد خود به زندگیشان خاتمه می دادند .

هاتوری هانزو یكی از نینجا بسیار باهوش بود وی جونین معروف بود كه در كار پرتاب نیزه مهارت زیادی داشت . وی یکی از صدها استادکاربرد انواع سلاحهای نین جوتسو بود.

قانونی كه موفقیت هاتوری هانزو را در تمام عملیاتش تضمین می كرد این بود

( برای فریب دشمن نخست اطرافیان خود را فریب بده )

امروزه متاسفانه این روش در بین مربیان غیر فنی ورزشهای رزمی متداول شده است .

كریگاكوره سایرو :میتوان او را نینجای بی احتیاط نامیدزیرا اشتباه ساده باعث به دام انداختن اوشد .

كاسومی دانجو : یكی از استادان نیرنگ و حیله بود كه به حقه ای كه به كپناچی رهبر نینجاهای ادا زد توانست با ضربه سختی كه به گردن او وارد كرد وی را از پا درآورد .

یوكینونه كیناچی :مهارت در پرتاب سوزنهای سمی از دهان . شینوبی فوکی باری جوتسو

نینجای كوتوله برای انجام ماموریت ها خاص وی حدود یك متر قد داشت و تعلیم دیده بود كه در اجرای عملیات در محیطهای تنگ و محدود ساعتها بسر ببرد .

سامپو جنزای :نینجای ماهر و كاردان بود كه توانست با زیركی خود زهر مهلكی را كه در چای و نان قندی او ریخته بودند تشخیص دهد و از مرگ حتمی نجات پیدا كند .

كائی جوزو:نینجایی كه نگران كشته شدن به دست نینجاهای توكوگاوا بود و با نقشه ای ماهرانه كه با دوست قدیمیش توفی طرح ریزی كرده بود توانست مرگ قلابی را به نمایش بگذارد .

٭ساجی گوروبی :نینجایی كه در گذشتن از آب با وسایل شناور مهارت زیادی داشت و بوسیله دستگاههای شناورعجیب خودبه نام میزوگوموتوانست ازآن ساحل خطرناك عبوركندوبه پایگاه خود برسد.

عده ای از نینجاها كه آموزش راهزنی دریایی دیده بودند . فوماكاتیین بودند فوماكوتارو یكی از رهبران آنها در ضربه زدن به تاسیسات توكوگاوا بود .

٭كوزوكه مورینائو :جنگجوی نیرومندی كه برای به دست آوردن اثر كلاسیك چینی از هیچ تلاشی دریغ نكرده بود ودر آخر بعلت عجله ای كه در گرفتن دست نوشته بدون هیچ توضیحی از نینجای خود كرد تمام دست نوشته در زیر نور آفتاب محو شده و از بین رفت .

٭اداجاجیرو :یكی از نینجاهای كوزوكه بودو نینجایی جوان ، خوش سیما و نوازنده ماهر كه با نزدیك كردن خود به راهب بزرگ و به قتل رساندن او توانست دست نوشته سحرآمیز را بدست آورد .

٭كوسونواكی ماساشیگه :یكی از فرماندهان نظامی كه از هوش سرشاری برخوردار بود كه افراد نینجای زیادی را براساس آرایش تاكتیكی خود آموزش می داد كه باعث موفقیت او در نبرها میشد .

توسالای :یكی از نینجاهای مشهور 480ساله پیش كه بعلت بی احتیاطی كه كرد دستگیر شد به طرز فجیحی به قتل رسید.به دستورارباب كووانا پوست بدنش را ذره ذره کندن .

تویسوكاجیرو :فرزند توتساكای كه واقعه مرگ پدرش را فراموش نكرده بود و سوگند خورده بود انتقام بگیرد و حیثیت خانواده و مسلك نینجایی خود را اعاده كند .

٭كاتوتانزو:نینجایی كه توانست طلسم قلعه سووا را بشكند و با استفاده از پنج نینجای دیگر كه در خندق خود را معلق كرده بودند توانست قلعه را تصاحب كنند .

٭یاماگوچی یمون :یكی ازنینجاهای وفادارساجی گوروبی بود كه توسط جنگجویان بیگنوا دستگیر وسپس كشته شد. وی از نینجاهای وفداری بود که برای هر نوع ماموریت داوطلبان از خود گذشتگی داشت . وی یکی از اسطوره های عملیاتی این هنر بشمار میرود.

٭هوریكاواگنزو:یكی از بهترین نینجاهای كوزوكه بود اما متاسفانه در تونلی كه برای رسیدن به دستنوشت حفر كرده بود توسط یك گروه از راهبان كه از راهب بزرگ دستور میگرفتند با هدایت دود به داخل او را دچار خفگی كردند و از پای درآوردند .

٭ تاكی گوچی یاسوكه : نینجا دو جانبه بود كه برای كشتن كریگاكوره فرستاده شده بود .

٭ فیودو:یكی از خانواده های نینجا كه در پرتاب شوریكن ( ستاره ) مهارت داشت كه مسئول توسعه شیوه های متعدد و موثر كاربرد این سلاح مخرب و رمزی بود .

٭ توشیت سوگو تا كاما تسو: استاد بزرگ هنرهای رزمی نین جوتسو پدر او کبریت ساز بود .تاکاماتسو مردی بسیار باهوش وشجاع بودوی لقب سوک ((Soke را به شاگردخود ماساکی هاتسومی بین سالهای 1960 تا 1970 اهداکرد. تاکاماتسو خدمات فراوانی برای زنده ماند نین جوتسو به ننیجاهای سراسر دنیا کرد. نام وی درنامودا-کاکه بوجینکان دوجوی توگاکورو نوشته شده است.

٭دکتر ماساکی هاتسومی : مسئول بوجین کان توگاکیورریو نینجوتسو (هنبو) شهر نواد ژاپن می باشد وی پیش ازپنجاه سال از عمر خود را جهت معرفی ،توسعه ، اموزش این هنر وزین گذرانده است.وی چندین کتب وفیلمهای آموزشی دراین امربسیارمهم به چاب رسانیده است

جمله ای ازسوک : هنر رزمی نین جوتسو حقیقت هنری است برای بهتر زندگی كردن و بهتر بودن نینجوتسو یك هنر آزاد است كه مسئولیت پذیری را می طلبد.

معلم من نوه (شین ریوكن ماسامی تسوتو (Shin ryuken Masami tsutodo) سی و دویمن سوك (توگاكیور ریو) بود. ما پشتوانه ای از 8 قرن تاریخ و سنت را دارا می باشیم كه به موسس این سیستم دامی سوكی شینا ( Daisuke Nishina) از اهالی دهكده (توگاكیور) باز می گردد. پس از شكست از سپاهیان هایك (Heike) ، دای سوگ اززادگاهش درناگانو متواری شد ودرمنطقه دورافتاده ایگا سكونت گزید. در آنجا او نام دای سوك توگاكیو را برگزید و بعدها اعتبار تاسیس سیستم (توگاكیور ریو) ی نینجوتسو، بدو اختصاص یافت. شجره اساتید این سبك به شرح ذیل می باشد:

1-دایسوكه توگاكوره 2-شیما كوسانتا میناموتونو كانسادا 3-گورو توگاكوره

4-كوسانتا توگاكوره 5-كیسانتا كوگا 6-كیسانتا كوگا 7-توموهارو كانكو

8- ریوههو توگاكور 9-گاكون توگاكوره 10- كوسكی كیدو11-تنریو ایگا 12- ریهی یوئنو (Ueno) 13-سنری یوئنو 14- مانجیرو یوئنو 15- سابورو ایزوكا 16-گورو ساوادا 17- ایپی اوزارو 18-هاچیرو كیماتا 19- هیزائمون كاتائوكا 20-یوگنتا موری 21-گوبی تودا 22-سیئون كوبه 23-كوبی موموچی 24- تنزن تباری 25- سیریو نوبوتسونا تودا 26- فودو نوبوچیكا تودا 27-كانگورو نوبویاسوتودا 28-ایسابو رونوبوماسا تودا 29-شینبی ماساچیكا تودا 30-شینگورو ماسایوشی تودا31-دایگورو چیكاهیده تودا 32-دایسابورو چیكاشیگه تودا 33- شینریوكن ماسامیتسو تودا 34-توشیتسو گو تاكاماتسو 35-ماساكی هاتسومی

در حالیكه برخی اعتقاد دارند كه اسرار نینجوتسو بتدریج و با رشد توكوگاوا شوگارنیت (Tokugava shogunate) در طول قرن هفدهم از میان رفته است و یا در زیر آوارهای جنگ جهانی دوم مدفون گردیده، استاد من می دانست كه حقایق و رموز هنر شنوبی همواره زنده خواهند ماند. ارزش و اهمیت خرد و حكمت معلم استاد من و معلمین و اساتید آنها را می توان در تلاش و كوشش (توشیت سوگو تاكاماتسو) Toshitsugu Atakamatsu-s فقید در ارائه عصاره و ماهیت واقعی نینجوتسو، مشاهده نمود. جوهره اصلی كلیه هنرهای رزمی و استراتژی های نظامی در واقع حفاظت از خود و پیشگیری از خطر می باشد. نینجوتسو چكیده ای است از كلیه ایده ها و مفاهیم عینی حفاظت از خود كه از طریق تمرینات رزمی میسر میگردد، بدین صورت كه هنر نینجا نه تنها با پرورش و حفاظت فیزیكی بلكه با تزكیه روحی نیز سر و كار دارد. روش نینجا در واقع تحمل، مقاومت و دوام آوردن و فائق آمدن بر همه چیزها و مواردی است كه باعث فنا و نابودی شخص میگردد.

استادان نین جوتسو (چینی )

افراد خردمند و با فراستی همچون گامون (Gamon) ، گاریو (Garyu) ، كائین (Kain) و ان ریو (unryu) و نظامیان و ژنرال های چینی مانند چوگیوكو (ChoGyokko) ای كاای (Ikai) و چوبوشو (choBusho) ،حكمت و دانشی را كه بری قرون متمادی در سرزمین مادری شان گسترش و توسعه یافته بود با خود به سرزمین ژاپن انتقال دادند.

استراتژی های نظامی، فلسفه های دینی.‌فرهنگ و سنت، روش های درمان و پزشكی و در مجموع چشم انداز وسیعی از حكمت و دانشی كه تركیبی از حكمت چینی با فرهنگ هندی، تبتی،‌شرق اروپایی و جنوب شرقی آسیا بود.ارمغان چینی ها به مریدان.- تازه یافته – آنها در ژاپن بود. اسلاف و پیشین یان نینجا، در نقاطی بدور از قصرهای امپراطور ها، زندگی صوفیانه و پر رمز و رازی را در طبیعت می گذراندن، و این در حالی بود كه افراد جامعه با ساختاری طبقاتی و به شیوه ای كاملا متفاوت اداره و به شدت كنترل می گردید.
منبع:ninja.irدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

Online User Online User