تبلیغات
جنگجویان تاریکی - اصطلاحات بوجینکان:
..:: نین جوتسو هنریست به لطافت گل ، به سختی فولاد و به تندی رعد ::..

اصطلاحات بوجینکان:

چهارشنبه 16 تیر 1389 11:41 ب.ظ

نویسنده : محمد نصیر
Aruki - Walk (راه رفتن)

(متفاوت)
Henka - Technique variation

(موقعیت)
Kamae - Stance; position

(کاتا)
Kata - A set form of movements to teach a technique
ضربه
Keri - Kick
دفاع شخصی
Taijutsu - body arts
حرکات بدنی
Taisabaki - body movement

پرش
Tobi - Jump
تکنیک زمین خوردن
Ukemi - Injury prevention; rolling and breakfall techniques
تکنیک
                                      Waza - Techniqueمنبع:سایت جهانی نین جوتسو  winjutsu.com

نظر فراموش نشود
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

Online User Online User