تبلیغات
جنگجویان تاریکی - روش های رزمی (مسلح و غیر مسلح)
..:: نین جوتسو هنریست به لطافت گل ، به سختی فولاد و به تندی رعد ::..

روش های رزمی (مسلح و غیر مسلح)

جمعه 29 مرداد 1389 11:02 ب.ظ

نویسنده : محمد نصیر

روش های رزمی (مسلح و غیر مسلح)

آی كی دو- راه و سلوک هماهنگی با نیروی کهکشانی، هنر هماهنگی و صلح با خلقت، طریقت صلح و عشق (Aikido)

كاراته دو- راه دفاع با دست خالی (Karate do)

كندو- شمشیر زنی مسابقه ای در ژاپن با استفاده از شینای (Kendo)

جودو- راه و روش نرمی (Judo)

ناگیناتا دو- روش تبرزین ژاپنی ((Naginatado

یاری جوتسو- هنر رزم با نیزه ((Yarijutsu

ای آی دو- روش كشیدن شمشیر از غلاف و برش همزمان، روش حضور در لحظه حال (Iaido)

جو جو تسو- هنر بدنی. سیستم بدون سلاح ساموراییها ((Jujutsu

كیو دو- راه و طریقت كمان ((Kyudo

كن جوتسو- شمشیر زنی مبارزه ای. شمشیری كه قبلا از غلاف خارج شده است. (Kenjutsu)

تانتو جوتسو- روش مبارزه با چاقو (Tantojutsu)

نینجوتسو- هنر نامرئی بودن ((Ninjutsu

سومو- كشتی سنتی ژاپنی ((Sumo

تاچی اویو گی- شنا ( Tachi oyogi)

جوبا جوتسو- اسب سواری ((Jubajutso

جو/ بو/ تانبو جوتسو- هنر كار با چوب 4 فوتی/ 6 فوتی و چوب کوتاه (Jo/Bo/Tanbu Jutso)

جو دو- راه و طریقت كار با چوب 4 فوتی (Jodo)

سلاح های رزمی

بوكن - شمشیر چوبی (Bokken)

بوكوتو- شمشیر چوبی (Bokuto)

شینای - شمشیر بامبو (Shinai)

جو- چوب كوتاه چهار فوتی، معادل 120 سانتی متر (Jo)

بو- چوب بلند شش فوتی، معادل 180 سانتی متر ((Bo

تانتو – چاقو. طول بین 25 الی 40 سانتی متر است. ((Tanto

تاچی – شمشیر. طول بین 60 الی 75 سانتی متر است. ((Tachi

كاتانا – شمشیر. طول بین 60 الی 75 سانتی متر است. (Katana)

ای آی تو- شمشیر تمرینی (Iaito)

واكیزاشی - شمشیر كوتاه. طول بین 40 الی 50 سانتی متر است. ((Wakisashi

ناگیناتا – تبرزین ژاپنی ((Naginata

کن- شمشیر ((Ken

كیو- كمان ((Kyu

تانبو- تكه چوب كوتاه به اندازه ساعد دست ((Tanbu

سنسو/ ت سن– بادبزن (Sensu/Tessen)

شیهو گیری- برش در چهار جهت ((Shiho Giri

كومی تاچی- تمرین دو نفره با شمشیر (Kumi Tachi)

كومی جو- تمرین دو نفره با چوب 4 فوتی (Kumi Jo)

گیری- برش ((Giri

تاچی(کن) دوری/ توری- خلع سلاح شمشیر (Tori/(Tachi Dori

تانتو دوری/ توری- خلع سلاح چاقو (Tori/( Tanto Dori

جو دوری/ توری- خلع سلاح چوب (Tori/ Jo Dori)

جو سوبوری- تمرین ضربه و دفاع با چوب (Jo Suburi)

منبع:www.yinyang.irدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

Online User Online User